Hiển thị tất cả 1 kết quả

H?p ?n ???c lm b?ng ch?t li?u Mica h?p nng v ht n?i ?? t?o hnh theo m?u thi?t k? nh? khun m?u b?ng g?. Khung h?p ?n th??ng ???c dng b?ng nhm, s?t u?n thnh cc hnh bao ph? 2 m?t Mica ???c ht n?i.