Hiển thị tất cả 1 kết quả

L d?ng ch? lm b?ng ch?t li?u Alu ???c c?t b?ng my CNC v gia cng n?i d?ng hnh kh?i h?p. Th??ng ???c g?n ln b? m?t cc m?t d?ng qu?ng co nh? alu, mica, tole.