?y l ph??ng php in m?c uv ln cc v?t li?u cu?n nh?: hiflex khng gn, decal, Ngoi ra, chng cn h? tr? trang tr b?ng cc v?t li?u nh?: mica, alu, knh,Nguyn l in c?a my uv l phun m?c tr?c ti?p ln b? m?t v?t li?u sau ? s? sy kh b?ng ?n uv. Lo?i ?n ny lm m?c kh r?t nhanh. Khch hng s? l?y li?n s?n ph?m ngay khi n v?a ra kh?i my.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.