Hiển thị tất cả 3 kết quả

L d?ng ch? lm b?ng ch?t li?u Mica ???c c?t b?ng my lazer v gia cng n?i d?ng hnh kh?i h?p, c th? k?t h?p ?i ?n bn trong ho?c khng. Th??ng ???c g?n ln b? m?t cc m?t d?ng qu?ng co nh? alu, mica, tole. ?y l lo?i ch? n?i r?t ???c ?u chu?ng v tnh ch?t xuyn sng c?a v?t li?u Mica khi k?t h?p ?n bn trong.