Hiển thị tất cả 2 kết quả

Ni ??n b?ng hi?u Led, ng??i ta ngh? ngay ??n nh?ng b?ng hi?u xi nhan 2 m?t treo bn hng m?t ti?n cc c?a hi?u, b?ng ch?y vi?n nh?p nhy nh? vng quay c?a ??ng h?, hi?u ?ng sao b?ng hay m?i tn.Cc ki?u ch? c?a b?ng hi?u Led th??ng ch?p t?t ?? ki?u ty theo l?p trnh board m?ch. B?ng hi?u LED ngy nay ?ng d?ng r?ng ri kh?p cc ng? ???ng, ?i ?u c?ng th?y b?ng hi?u Led ch?y gy ch ng??i ?i ???ng.