C nhi?u cch g?i m?t d?ng khc nhau, v d? nh? vch alu, vch knh m?t ti?n, vch knh m?t d?ng, vch m?t d?ng t??ng knh, vch nhm knh v ch? y?u ???c lm t? nhm v knh ?? mang ??n s? thanh thot cho cng trnh…