Hiển thị tất cả 1 kết quả

Tranh knh 3D treo t??ng in UV hi?n nay ?ang r?t ???c ?u chu?ng b?i mu s?c s?c nt, ch?t li?u b?n knh b?n ??p, sng bng t?o khng gian m?i l?. S?n ph?m tranh knh 3d mang ??n hnh ?nh chn th?c v c chi?u su h?n tranh thng th??ng. ??ng th?i, tranh ???c lm b?ng knh c??ng l?c ?? b?n c?c cao, khng gy ?m m?c, d? dng v? sinh.