B?ng hi?u qu?ng co L tn g?i chung c?a cc lo?i b?ng hi?u dng trong qu?ng co b?ng nh?ng ch?t li?u khc nhau ty nhu c?u khch hng ch?n s? d?ng nh?: b?t, alu, tole, mica, g?