Hiflex khng gn l lo?i hiflex c b? m?t lng m?n khng c gn ch? nh? lo?i hiflex c?. Lo?i b?t ny ch? ???c s? d?ng ?? in trn my uv ch? khng in trn my m?c d?u thng th??ng. L ch?t li?u in cao c?p, chng thch h?p s? d?ng lm cc s?n ph?m dng ngoi tr?i ??c bi?t l b?ng hi?u.V in trn my uv nn ch?t l??ng in r?t t?t. Hiflex khng gn b? m?t r?t lng bng s? l v?t li?u qu?ng co h?u ch cho cc nh qu?ng co lm h?p ?n ngoi tr?i.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.